English

Lịch Sử

Hội thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam đầu tiên tại Albuquerque bắt đầu từ năm 1994, khi một số gia đình tín hữu người Việt tị nạn đến định cư tại Albuquerque, thành lập một nhóm nhỏ học Kinh thánh tại tư gia. Sau đó nhóm học Kinh thánh được dời đến một phòng nhỏ tại Hội thánh Crestview Baptist.

Vào ngày 13 tháng 04 năm 1996, Hội thánh chính thức được thành lập, lấy tên là Hội thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam.  Đây là Hội thánh Cơ Ðốc đầu tiên và duy nhất tại thành phố Albuquerque và toàn tiểu bang New Mexico. Hội thánh tiếp tục nhóm thờ phượng Chúa dù chưa có mục sư quản nhiệm. Ngày 05 tháng 12, năm 1999, Mục Sư Thái Quang Tấn, một trong những người đầu tiên lập nhóm, được sự kêu gọi của Chúa vào chức vụ chăn bầy, quản nhiệm Hội thánh tại Albuquerque. Theo thời gian khi số đồng bào Việt Nam định cư tại Albuquerque tăng lên, số thành viên tham gia Hội thánh cũng ngày càng đông lên.

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là Ðấng thành tín.

 

Nhân sự

Mục sư Thái Quang Tấn

Vào ngày 05/12/1999, một trong những thành viên đầu tiên của nhà thờ là Mục sư Thái Quang Tấn đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, trở thành Mục sư của Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam tại Albuquerque.