Anh Truong chi Loan tin Chua MS Lu Thanh Kien MS Lu Thanh Kien 2
Anh Trường chị Loan tin Chúa MS. Lữ Thành Kiếnđến thăm hội thánh Thiếu nhi thi Kinh Thánh 12/2013