Chia sẻ Tin lành!

Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam tại Albuquerque mong muốn cung cấp cho các bạn bài giảng hàng tuần của chúng tôi. Xin hãy tìm trong các lựa chọn dưới đây bạn sẽ thấy được các bài giảng trong năm 2018.

Click vào đây để xem
 
Tháng 10-11-12/ 2018
 
 
Tháng 7-8-9/ 2018
 
 
Tháng 4-5-6/ 2018
 
 
Tháng 1-2-3/ 2018