Lễ Phục Sinh
Song ca: Giê-xu Đấng Phục Sinh

 
Đơn ca: Con cần lời Chúa

 
Tốp ca: Chúa sống lại rồi

 
Múa: Liên khúc Phục Sinh

 
Hoạt cảnh thiếu nhi: Chúa Phục Sinh

 
Lễ Thương Khó

 
Đơn ca: Tình yêu nhiệm màu

 
Truyền giảng Easter
Múa: Vượt trên hết năng quyền

 
Múa: Tình ca tri ân