Chương Trình Phục Sinh 2018  

Kịch Thiếu Nhi: Một Ngày

Múa: Con đường thương khó