English

  • Tối thứ 4 đầu tháng: 8pm-9pm Cầu nguyện đầu tháng tại cơ sở Hội Thánh.
  • Tối thứ 6: 8:00pm – 9:30pm Học Kinh Thánh tại cơ sở Hội Thánh, chia làm 3 nhóm: nhóm người lớn, nhóm thanh niên, nhóm môn đồ hóa.
  • Sáng thứ 7: Thăm viếng đồng hương và các tín hữu trong Hội Thánh. Liên hệ a. Tấn (918) 720-1460 để biết thêm chi tiết. Nếu ai có nhu cầu, cần được giúp đỡ, xin thông báo cho Hội Thánh biết theo số ĐT trên.

Xin liên hệ email mstthai@gmail.com hoặc gọi ĐT (505)440-5416 để biết thêm chi tiết.

Địa chỉ Hội Thánh: 515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106 (map).