English

Làm sao tôi có thể tham gia sinh hoạt với các thành viên khác?

Hãy tới cùng tham gia với Hội thánh Tin lành Việt Nam tại Albuquerque để cùng học, phục vụ, và cùng tăng trưởng trong Đấng Christ. Ở đây, bạn có thể dễ dàng tìm được một ban phù hợp với bạn để cùng tham gia sinh hoạt.

 

Ban Thiếu Niên – Nhi Đồng

Trưởng Ban: Bà Pam Johnson

Kể từ tháng 8 năm 2011, các em thiếu nhi lại được tiếp tục học tập trong các lớp riêng biệt theo từng lứa tuổi với các cô giáo tham gia hướng dẫn các lớp như sau:

  • High school: Cô Nguyễn Hồng Quý – Thầy Lê Anh Dũng
  • Secondary school:  Cô Pam Johnson
  • Lớp Kindergarten trở xuống: Cô Nguyễn Như Quỳnh

Mục đích: Trong năm nay các em sẽ được học các sách trong Cựu Ước, và thứ tự các sách trong Kinh Thánh. Các em cũng được yêu cầu nhớ các câu gốc hàng tuần nhằm giúp các em có thể vận dụng Kinh Thánh vào cuộc sống khi cần thiết. Mục đích trong năm là giúp các em hiểu thêm về Chúa, biết Chúa yêu các em, Chúa là nơi các em tìm đến sự chở che. Các em được học cách làm theo lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, và cầu nguyện cùng Chúa.

Trong thời gian tới, với sự hướng dẫn của cô Pam, các em sẽ được học nhạc lý cũng như nhiều loại nhạc cụ khác nhau để thỏa mãn sự yêu thích âm nhạc trong các em cũng như tăng khả năng biểu diễn.

 

Ban Thanh Niên

Trưởng Ban: Lê Anh Dũng

Phó Ban: Teya Trung Thu Nguyễn

Thủ Quỹ: Trần Amy (Nghĩa)

Mục đích: Nhóm gồm các bạn thanh niên từ tuổi 18 trở lên. Hằng tuần vào mỗi tối thứ Sáu từ lúc 8:00pm, các bạn thanh niên nhóm lại với nhau để cùng học lời Chúa và thông công.
Tuổi thanh niên dù đầy tràn nhựa sống và nhiệt tâm nhưng thường lại thiếu kinh nghiệm sống. Hiện thời các bạn đang học về các nhân vật trong Kinh thánh. Mục đích của các buổi học nhằm có thể rút ra các nguyên tắc và ứng dụng cho cuộc sống hằng ngày.
Âm nhạc và thức ăn cũng là hai phần quan trọng trong sự thông công của các bạn thanh niên.

Xin mời các bạn vào thăm trang web của Ban Thanh Niên để tìm hiểu về hoạt động của ban: http://www.abqthanhnien.org/

 

Ban Phụ Nữ

Trưởng Ban:  Bà Ánh Avila

Phó Ban: Bà Võ Thị Sơn Hà

Thủ Quỹ: Bà Phan Thị Kim Lan

Thư Ký: Bà Nguyễn Kim Dung

Cố Vấn: Bà Ðai Li Lan (Chaplain)

Mục đích: Thăm hỏi, động viên lẫn nhau, giúp nhau cùng lớn lên trong Chúa. Nấu ăn phục vụ cho các hoạt động trong Hội thánh.