Chia sẻ Tin Lành

Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam tại Albuquerque mong muốn cung cấp cho các bạn bài giảng hàng tuần của chúng tôi. Xin click vào đây để nghe bài giảng.

 

Hình ảnh

Click vào đây để xem các hình ảnh về các hoạt động trong Hội thánh.

 

Phim

Click vào đây để xem các đoạn phim ngắn về các hoạt động thú vị trong Hội thánh.