English

Chia sẻ Tin lành!

Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam tại Albuquerque mong muốn cung cấp cho các bạn bài giảng hàng tuần của chúng tôi. Xin hãy tìm trong các lựa chọn dưới đây bạn sẽ thấy được các bài giảng cho năm 2013.

Click vào đây để xem
 Để download trên computer: Sau khi click lên bài giảng để nghe, right-click trên chữ download, chọn “Download linked File”
 

Tháng 9-10-11-12/2013

 

Tháng 5-6-7-8/2013

 

Tháng 1-2-3-4/2013