Chia sẻ Tin lành!

Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam tại Albuquerque mong muốn cung cấp cho các bạn bài giảng hàng tuần của chúng tôi. Xin hãy tìm trong các lựa chọn dưới đây bạn sẽ thấy được các bài giảng cho năm 2014.

Click vào đây để xem
 
Tháng 9-10-11-12/2014
 

Tháng 5-6-7-8/2014

 
Tháng 1-2-3-4/2014