Chia sẻ Tin lành!

Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam tại Albuquerque mong muốn cung cấp cho các bạn bài giảng hàng tuần của chúng tôi. Xin hãy tìm trong các lựa chọn dưới đây bạn sẽ thấy được các bài giảng cho năm 2015.

Click vào đây để xem
 
 
Tháng 9-10-11-12/2015
 
Tháng 5-6-7-8/2015
 
Tháng 1-2-3-4/2015