Chia sẻ Tin lành!

Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam tại Albuquerque mong muốn cung cấp cho bài giảng hàng tuần của chúng tôi. Xin hãy tìm trong các lựa chọn dưới đây bạn sẽ thấy được các bài giảng trong năm 2019.

Click vào đây để xem
 
Tháng 04-05-06/ 2019
 
Tháng 01-02-03/ 2019