Lễ Giáng Sinh 2013
Phần 1

Phần 2

Kịch Giáng Sinh 2013 – thiếu niên nhi đồng

Thi đố Kinh Thánh Cựu Ước – Lớp thiếu niên – tháng 12/2013

Lễ tạ ơn 2013 – Amazing Grace

Lễ Trung Thu 2013

Lễ Phục Sinh 2013 – Báp-tem

Lễ Phục Sinh 2013 – Picnic

Lễ Thương Khó 2013 – Biểu diễn múa thiếu nhi