Chương Trình Giáng Sinh Năm 2014-Chủ Đề: Ngài là ai?

Bài giảng của Mục Sư Doug Kellum:
Chủ nhât 14/12/2014:

Tiểu sử:

Thứ bảy 13/12/2014:

Trung thu 2014 – Múa thiếu nhi

Trung thu 2014 – Good Samaritan