Hoạt cảnh: Từ Xuất Ê-díp-tô ký đến Giô-suê

Chương trình Thánh Kinh Hè 2015: Giao lưu văn hóa

Chương trình Giáng Sinh 2015: