Chương Trình Giáng Sinh năm 2017 

 
 
Lễ Tri Ân: 9/2017 
 Tri ân Mục sư quản nhiệm Thái Quang Tấn:

 Tri ân Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Chương Trình Giao Lưu Cộng Đồng: 9/2017 
Đơn ca: Xin Chúa cứu gia đình con

 
Ca Múa: Tình ca tri ân

 
Ca Múa: Xin chào Việt Nam – Hello Việt Nam

 
Kịch: Chuyện hai người

 
Ca Múa – Thiếu Nhi: Jubilate Deo

 
Tốp Ca – Thiếu Nhi: Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai mình – I don’t know about tomorrow

 
Múa – Thiếu Nhi: Gia đình nhỏ – Hạnh phúc to

 
Đơn ca: Cầu cho cha mẹ

 

Lễ Phục Sinh

Song ca: Giê-xu Đấng Phục Sinh

 
Đơn ca: Con cần lời Chúa

 

Tốp ca: Chúa sống lại rồi

Múa: Liên khúc Phục Sinh

 Hoạt cảnh thiếu nhi: Chúa Phục Sinh

Lễ Thương Khó

 Đơn ca: Tình yêu nhiệm màu

Truyền giảng Easter

Múa: Vượt trên hết năng quyền

Múa: Tình ca tri ân