Chương Trình Giáng Sinh 2018
Chương trình Giáng Sinh

 
Hát: Ngôi Hai Giáng Trần

 
Hát: Dêm Thánh

 
Kịch Thiếu Nhi: Hãy đến tôn thờ Ngài

 
Chương Trình Phục Sinh 2018  

Kịch Thiếu Nhi: Một Ngày

Múa: Con đường thương khó