Các Chương trình đã diễn ra trong năm 2017: Tết Cổ Truyền, Lễ Thương Khó, Lễ Phục Sinh
 
Kịch: Thập Giá Tình Yêu – Chương Trình Thương Khó

 
Hoạt Cảnh Thiếu Nhi: Chúa Sống Lại – Chương Trình Phục Sinh

 
Chủ nhật Ngày 14 Tháng 5, Hội Thánh sẽ có Chương Trình mừng Ngày Của Mẹ – Mother’s Day. Xin mời các đồng hương quan tâm tới tham dự.