English

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LỚN

 

HÁT THỜ PHƯỢNG

 

SINH HOẠT CHÚA NHẬT

  • Trường Chúa Nhật: 9:30am – 10:20am
  • Lễ Thờ Phượng: 10:30am – 12:00pm
  • Lớp Thiếu Nhi: 10:45am

 

CẦU NGUYỆN ĐẦU THÁNG

Tối thứ 4 đầu tháng: 8pm-9pm Cầu nguyện đầu tháng tại cơ sở Hội Thánh.

 

SINH HOẠT TRONG TUẦN

  • Tối thứ Sáu: 8:00pm – 9:30pm Học Kinh Thánh tại cơ sở Hội Thánh 

Liên hệ email mstthai@gmail.com hoặc gọi ĐT (505)440-5416 để biết địa chỉ.